Baptistengemeente het Gooi

Raad

De gemeente heeft een bestuur, die we raad noemen en bestaat uit oudsten (en eventueel een oudste-voorganger) en diakenen. In de bijbel vinden we in Handelingen 6 en 14, in Efeze 4, in 1 Timotheüs 3, en in 1 Petrus 5 grond voor deze manier van leiding geven.

De raad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. De oudsten en diakenen nemen gezamenlijk en met eenparigheid van stemmen besluiten over beleid, koers en organisatie.

De zittingsperiode voor raadsleden is 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging met nog eens 4 jaar. Voor een oudste-voorganger geldt de duur van de aanstelling. Elke oudste of diaken is coach van één of meerdere leiders van de diverse taakgroepen van de gemeente.

Momenteel bestaat de raad uit de volgende personen:

  • Arie Ambachtsheer (voorzitter)
  • Arnoud van der Laak (secretaris)
  • Hans Derksen (penningsmeester)
  • Jan Willem van het Ende

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route