Baptistengemeente het Gooi

Taakgroepen

De activiteiten van de gemeente worden georganiseerd binnen een aantal taakgroepen. De taakgroepen bestaan uit diverse mensen uit de gemeente die zich willen inzetten voor een bepaalde taak. De taakgroep staat onder leiding van een taakgroepleider die voor een periode van 3 jaar wordt aangesteld. Regelmatig hebben de taakgroepleiders een overlegvergadering met de raad over voorgenomen raadsbesluiten en andere onderwerpen van taakgroepen. Elke taakgroepleider heeft iemand uit de raad (oudste of diaken) als coach en aanspreekpunt.

Nadere informatie over de diverse taken van de groepen kunt u vinden onder activiteiten.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route