Baptistengemeente het Gooi

Gebed & Getuigen

Gebed: geestelijk ademhalen……

Gebed is van levensbelang voor ons eigen bestaan, maar ook voor het gemeente-zijn. De Here God heeft ons zo gemaakt en bedoeld, dat we op elk moment contact met Hem kunnen hebben. Op grond van Jezus’ offer hebben we vrije toegang tot onze Vader, waarbij het gebed een soort geestelijk ademhalen is: via onze geest mogen we dat wat ons bezighoudt voor Zijn aangezicht brengen, als het ware naar Hem uitademen (in de taal van de Bijbel is er één woord voor geest en adem) en vervolgens vult Hij ons met Zijn adem, Zijn Geest.

Vanuit die Heilige Geest mogen we dingen doen om Zijn koninkrijk vorm te laten krijgen; Hij wil ons doorademen, inspireren om naar buiten te treden en Zijn naam te verheerlijken. Vandaar ons verlangen om het gebed te verbinden met getuigen: zo willen we mensen en noden bij God brengen, maar ook God bij de mensen en hun noden brengen.

Vanuit de bovenstaande visie is er, naast een gezamenlijk gebed, na elke samenkomst gelegenheid tot persoonlijk (ministry)gebed, een tweewekelijkse gemeentebidstond en elk kwartaal een speciale voorbededienst. Voor acute noden is er een gebedsketting.

Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd om anderen vanuit het evangelie te dienen en te laten delen in het Leven dat de Here Jezus Christus ons aanbiedt. Waar mogelijk werken we samen met andere kerken, gemeentes en groepen, maar we proberen ook daar te zijn, waar anderen niet komen.

Eventuele vragen, suggesties of ideeën kunnen gericht worden aan:

Taakgroep Gebed & Getuigen, raad@baptistenhuizen.nl

 

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route