Baptistengemeente het Gooi

Geschiedenis Baptisme

Bij de gelegenheid van de viering van 400 jaar Baptisme, en aanhoudende vragen over oorsprong en identiteit, in 2009, heb ik aan de hand van een aantal oudere en nieuwere publicaties, een overzichtelijk en interessante “Beknopte Geschiedenis van het ontstaan van het Baptisme” samengesteld. In Juni 2014 en in juni 2018 is er aan de hand van recente publicaties informatie aan toegevoegd. Mocht het u interesseren, klik dan op deze link.
(Later, verscheen er van de hand van Dr H. Bakker een interessante publicatie onder de titel “Beknopte geschiedenis van het Baptisme in West-Europa en in het bijzonder in Nederland”. De gelijkenis van de titels kan evt. voor verwarring zorgen).

Omdat er na de “Beknopte”, vragen overbleven heb ik, onder de titel “Baptisten, de wortels”, de ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van het Baptisme aan het begin van de 17e eeuw in Amsterdam en Engeland diepgaander in kaart gebracht aan de hand van een aantal recente publicaties op internet en ook van belangrijke werken van Walter. Burgess en William Thomas Whitley die nu ook via internet voor studie beschikbaar zijn. Mocht deze studie u interesseren, klik dan op deze link.

Bronek Wlochacz
Huizen, augustus 2018

Een in het oog springend kenmerk. Als baptisten ontlenen wij onze naam aan het Griekse woord “baptizoo”, dat onderdompelen of dopen in betekent. Mogelijk is het ooit ook een “geuzennaam” is geweest. De doop door onderdompeling is voor ons een handeling die op getuigende wijze de reiniging van onze zonden en vernieuwing van ons leven symboliseert. We geloven dat een persoonlijk besluit om ons leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen vooraf moet gaan door een persoonlijke belijdenis waarmin we duidelijk maken dat we geloven dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven en is opgestaan om ons een nieuw en eeuwig leven te geven.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route