Baptistengemeente het Gooi

Kringen

Waar twee of drie eensgezind in Mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden…

Als Baptistengemeente het Gooi hebben we naast erediensten op zondag, in de aula van het Erfgooiers College, met alle daaraan verbonden activiteiten, ook een aantal doordeweekse contactmomenten. Één daarvan is de deelname aan een doelgroepkring. Iedere doelgroep houdt zich bezig met een eigen gekozen onderwerp.

De kringen zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, van God en van elkaar te leren,elkaar te bemoedigen en om elkaar tot steun te zijn, ook in praktische zin. In bijna alle kringen worden er of Bijbelboeken bestudeerd of er worden Bijbelse thema’s besproken en soms bekeken (film)

Tenslotte houden we zo nu dan een thema-avond in:
De Baat
IJsselmeerweg 3b,
1271 AA Huizen (trap op, links).

Deze avonden vinden meestal plaats op woensdagavond, gewoonlijk van 20.00 tot 22.00u. Ze worden ingevuld door (gast)sprekers, die een bepaald onderwerp flink uitdiepen. De onderwerpen zijn afhankelijk van wat er leeft in de gemeente en in de huiskringen. Let op de agenda op deze site. Aanmelden voor deze avonden is niet nodig.  Je kunt vrijblijvend een thema-avond bezoeken, je bent gewoon van harte welkom!

Heb je belangstelling of wil je deelnemen aan een huiskring? Stuur dan een mail naar
raad@baptistenhuizen.nl We zien uit naar jou of jullie komst!

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het gebouw van de Christengemeente. Het adres is:

Plecht 1
Huizen

Bepaal route