Baptistengemeente het Gooi

Pastoraat

In onze gemeente neemt het pastoraat een belangrijke plaats in.

Alle leden van de gemeente hebben de opdracht zorg voor elkaar te dragen. Naast dit spontane pastoraat zorgt de taakgroep pastoraat voor structureel pastoraat. De taakgroep bestaat uit: het welkomstteam, het bezoekersteam, en het pastorale team.

Het welkomstteam staat voor de aanvang van de dienst herkenbaar aan de badges bij de deur om iedereen welkom te heten. Zij willen er voor zorgen dat een ieder zich welkom en thuis voelt in de gemeente, zowel in als na de samenkomst.

De gemeenteleden worden op de volgende manier bezocht:

Het bezoekersteam bezoekt:

  • ouderen vanaf +65 jaar.
  • chronisch zieken.
  • mensen bij bijzondere gebeurtenissen zoals een huwelijk, huwelijksjubileum, geboorte van een kind of een verhuizing.

Het pastorale team:

  • verleent hulp aan mensen die in pastorale of diaconale nood verkeren.
  • stelt zich tot doel om mensen op God te leren vertrouwen en ze te helpen vanuit hun bekering te leven (leven zoals Christus bedoeld heeft).
  • vindt pastorale zorg niet alleen gelden voor volwassenen, maar ook  voor kinderen.
  • verwijst door naar professionele zorg en hulpverlening indien een situatie dat vraagt.

Info: raad@baptistenhuizen.nl

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route