Baptistengemeente het Gooi

Privacystatement

Privacy statement Baptistengemeente Het Gooi

De Baptistengemeente Het Gooi, een kerkelijke gemeente, verwerkt persoonsgegevens en andere data in
overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met
uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en
worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en
aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
• de door leden, huisgenoten en gasten aan ons verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens
Baptistengemeente Het Gooi houdt een leden- en huisgenoten administratie bij. Huisgenoten zijn personen
die wel wekelijks in onze gemeente komen en deelnemen aan activiteiten maar geen lid zijn.
Baptistengemeente Het Gooi is een kerkelijke gemeente in Nederland. De zondagse diensten en andere
activiteiten worden gefinancierd door giften van leden, huisgenoten en gasten. Wij verzamelen
persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, huwelijkse
staat en bankrekeningnummer) om: een adressenboekje met verjaardagskalender te kunnen realiseren
zodat we weten met wie we samen de gemeente van de Here Jezus Christus zijn, trouwdata bij te houden en
financiële administratie te voeren. Wij vragen u altijd eerst om toestemming voordat u in het
adressenboekje wordt opgenomen. Gasten en geïnteresseerden kunnen ook zich alleen aanmelden voor de
nieuwsbrief die wekelijks verzonden wordt. Zij kunnen zich aanmelden via de raad. In alle gevallen vragen
wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen. Voor de sprekers wordt toestemming gevraagd of hun
naam op het sprekersrooster en de website vermeld mag worden. Ook wordt toestemming gevraagd of hun
preek op de website geplaatst mag worden. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen
of verwijderen. U kunt uw vragen of wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van de
Baptistengemeente Het Gooi. Stuur uw bericht dan naar info@baptistenhuizen.nl.
Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Voor
inzage van uw persoonlijke gegevens kunt u een afspraak maken via het mailadres info@baptistenhuizen.nl.

Bewaartermijn

Baptistengemeente Het Gooi bewaart de door haar rechtmatig verkregen persoonsgegevens voor de tijd die
nodig is, maar niet langer dan 1 jaar nadat de gegevens niet meer actief door ons zijn gebruikt. Aan uw
verzoek om verwijdering van persoonsgegevens verlenen wij steeds zo snel mogelijk onze medewerking.

E-mail
Wanneer u uw e-mailadres aan de Baptistengemeente hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over
onze activiteiten en zondagse diensten. De Baptistengemeente Het Gooi maakt bij het verzenden van e-mail
nieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij gemaild wordt naar een verzamel-e-mailadres, waardoor
niet zichtbaar is aan wie de e-mail wordt verzonden.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de
administratie van de Baptistengemeente Het Gooi. Stuur dan een bericht naar info@baptistenhuizen.nl

Contact met leden, donateurs en relaties
Baptistengemeente Het Gooi informeert haar leden, huisgenoten en gasten over haar activiteiten via
mededelingen tijdens diensten, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een
verzoek gedaan het werk van de Baptistengemeente te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Bezoek aan onze website, geen cookies
Baptistengemeente Het Gooi gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden
uitgewisseld.

Beveiliging
Baptistengemeente Het Gooi heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke
gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we
ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor (bestuurs-) leden die daartoe, gelet op de op aan
hun toebedeelde taak of taken bevoegd zijn. Persoonsgegevens gebruiken wij zorgvuldig, alleen voor de
doeleinden waarvoor die zijn verkregen en ook alleen met daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid
Baptistengemeente Het Gooi mag het privacybeleid wijzigen. Als dat gebeurt, laten wij dat weten. Als u
vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Die is
bereikbaar via info@baptistenhuizen.nl.

Contactgegevens
Vragen, opmerkingen en klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u sturen naar
info@baptistenhuizen.nl.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route