Baptistengemeente het Gooi

Raad

De gemeente heeft een bestuur, die we raad noemen en bestaat uit oudsten (en eventueel een oudste-voorganger) en diakenen. In de bijbel vinden we in Handelingen 6 en 14, in Efeze 4, in 1 Timotheüs 3, en in 1 Petrus 5 grond voor deze manier van leiding geven.

De raad is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. De oudsten en diakenen nemen gezamenlijk en met eenparigheid van stemmen besluiten over beleid, koers en organisatie.

De zittingsperiode voor raadsleden is 4 jaar met de mogelijkheid van verlenging met nog eens 4 jaar. Voor een oudste-voorganger geldt de duur van de aanstelling. Elke oudste of diaken is domeinhouder van één of meerdere bedieningsgroepen in de gemeente.

Samenkomsten

Wij komen iedere zondag om 10:00 uur samen in het Erfgooiers College. Het adres is:

Graaf Wichman 175
Huizen

Bepaal route